ห้องประชุมโรงแรมในพัทยา – จองห้องประชุม

ข้อเสนอพิเศษสำหรับห้องประชุม ที่ โรงแรมเมอเวนพิค สยาม โฮเทล นาจอมเทียน พัทยา

ห้องสยามแกรนด์บอลรูม
ห้องสยามแกรนด์บอลรูม
BanquetBanquet
CocktailCocktail200
ClassroomClassroom170
TheatreTheatre350
U-ShapeU-Shape75
BoardroomBoardroom
CabaretCabaret
HollowsquareHollowsquare

ห้องสยามแกรนด์บอลรูมแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 สัดส่วนได้พร้อมผนังกั้นแบบเก็บเสียง และยังมีพื้นที่หน้างานเพิ่มเติมอีก 158 ตารางเมตร ใช้สำหรับการลงทะเบียนแขก ช่วงพักดื่มกาแฟ และอื่น ๆ

 • 392 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับการฝึกอบรม
 • เพดานสูง (7 ม.)

 • ระบบปรับอากาศ
 • ห้องประชุมย่อย
 • พื้นที่พักดื่มกาแฟ
 • อินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี
 • เพดานสูง (>4 ม.)
 • เครื่องฉายและหน้าจอแอลซีดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เครื่องฉายภาพระบบไฟฟ้า
 • จอโทรทัศน์แอลซีดี

ห้องสยามแกรนด์บอลรูมแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 สัดส่วนได้ ห้องสยาม I (152 ตารางเมตร) และห้องสยาม II (211 ตารางเมตร) แต่ละห้องมีผนังกั้นแบบเก็บเสียง เหมาะสำหรับงานเฉลิมฉลองส่วนตัวหรือการประชุมขนาดใหญ่ โดยมีพื้นที่จัดงาน 392 ตารางเมตร

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่หน้างานเพิ่มเติมอีก 158 ตารางเมตร ที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนแขก ช่วงพักดื่มกาแฟ และอื่น ๆ รวมถึงพื้นที่ย่อยอีก 73 ตารางเมตร มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี อุปกรณ์ภาพและเสียงที่ทันสมัย รวมทั้งบริการรองรับอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรม การจัดเลี้ยง หรือการประชุมของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ

มารีน่า I
มารีน่า I
BanquetBanquet
CocktailCocktail
ClassroomClassroom18
TheatreTheatre25
U-ShapeU-Shape12
BoardroomBoardroom12
CabaretCabaret
HollowsquareHollowsquare

ห้องประชุมขนาดกว้าง 33 ตารางเมตรนี้เป็นพื้นที่แบบปรับสัดส่วนได้ มีผนังกั้นเก็บเสียง เหมาะสำหรับการจัดประชุมขององค์กร

 • 33 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมขนาดเล็ก
 • ทัศนียภาพที่น่าจดจำ
 • ระบบปรับอากาศ
 • พื้นที่พักดื่มกาแฟ
 • อินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี
 • ห้องโถงเฉพาะ
 • กระดานฟลิปชาร์ท
 • กระดานไวท์บอร์ด
 • หน้าจอทีวี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพดานสูง 2.7 เมตร
 • เครื่องฉายจอแอลซีดี
 • เครื่องฉายภาพระบบไฟฟ้า

ห้องมารีน่า I ติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีขนาด 33 ตารางเมตร ประกอบด้วยเครื่องฉายจอแอลซีดี เครื่องฉายภาพระบบไฟฟ้า และไมโครโฟนไร้สาย ใช้จัดประชุมขนาดเล็กซึ่งรองรับแขกสูงสุด 18 คนโดยการจัดที่นั่งแบบห้องเรียน

มารีน่า II
มารีน่า II
BanquetBanquet
CocktailCocktail
ClassroomClassroom
TheatreTheatre15
U-ShapeU-Shape
BoardroomBoardroom10
CabaretCabaret
HollowsquareHollowsquare

ห้องประชุมมารีน่า II ติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขนาดกว้าง 35 ตารางเมตร ประกอบด้วยเครื่องฉายจอแอลซีดีและเครื่องฉายภาพระบบไฟฟ้า

 • 35 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับการจัดประชุมทางธุรกิจ
 • ทัศนียภาพที่น่าจดจำ
 • ระบบปรับอากาศ
 • ผ้าม่าน/ม่านบังตาแบบทึบแสง
 • พื้นที่พักดื่มกาแฟ
 • อินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี
 • ห้องโถงเฉพาะ
 • กระดานฟลิปชาร์ท
 • กระดานไวท์บอร์ด
 • แสงธรรมชาติ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เครื่องฉายจอแอลซีดี
 • เครื่องฉายภาพระบบไฟฟ้า
 • เพดานสูง 2.7 เมตร

ห้องมารีน่า II ติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขนาดกว้าง 35 ตารางเมตร ประกอบด้วยเครื่องฉายจอแอลซีดี เครื่องฉายภาพระบบไฟฟ้า และไมโครโฟนไร้สาย เหมาะแก่การจัดประชุมย่อยสำหรับแขก 15 ท่าน (โรงละคร)

มารีน่า III
มารีน่า III
BanquetBanquet
CocktailCocktail
ClassroomClassroom18
TheatreTheatre28
U-ShapeU-Shape15
BoardroomBoardroom12
CabaretCabaret
HollowsquareHollowsquare

ห้องประชุมขนาด 42 ตารางเมตรนี้เป็นพื้นที่แบบปรับสัดส่วนได้ มีผนังกั้นเก็บเสียง เหมาะสำหรับการจัดประชุมขององค์กร

 • 42 ตารางเมตร
 • เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมขนาดเล็ก
 • ทัศนียภาพที่น่าจดจำ
 • ระบบปรับอากาศ
 • พื้นที่พักดื่มกาแฟ
 • อินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี
 • ห้องโถงเฉพาะ
 • เครื่องฉายและหน้าจอแอลซีดี
 • หน้าต่างบานใหญ่
 • แสงธรรมชาติ
 • กระดานไวท์บอร์ด

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพดานสูง 2.5 เมตร
 • ไมโครโฟนไร้สาย
 • เครื่องฉายจอแอลซีดี
 • เครื่องฉายภาพระบบไฟฟ้า

มารีน่า III ติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขนาดกว้าง 42 ตารางเมตร มีเพดานสูง 2.5 เมตร รวมทั้งอุปกรณ์กั้นแบบเก็บเสียง เครื่องฉายจอแอลซีดี เครื่องฉายภาพระบบไฟฟ้า และไมโครโฟนไร้สาย รองรับแขกสูงสุด 28 คนโดยการจัดที่นั่งแบบห้องเรียน