ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจอง

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เมอเวนพิคของเรา

เมื่อคุณทำการจองโรงแรมเมอเวนพิค โดยใช้หนึ่งในช่องทางระบบดิจิทัลของเรา เช่นเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ เว็บไซต์หรือแอปฯ บนมือถือ ("เว็บไซต์" ของเรา) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองเหล่านี้ (เงื่อนไขการจอง) รวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา, ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ ที่เราได้นำเสนอให้คุณก่อนที่เราจะยืนยันการจองของคุณ จะมีผลบังคับใช้

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากมีการอธิบายถึงรายละเอียดสำคัญต่าง ๆ และเป็นการกำหนดสิทธิและข้อผูกมัดแต่ละประการของเรา

เงื่อนไขการจองเหล่านี้ การอ้างอิงถึง "คุณ" และ "ของคุณ" นั้นได้แก่บุคคลผู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่เป็นชื่อแรกในการจอง และบุคคลทั้งหมดที่เป็นตัวแทนในการจอง เว็บไซต์นี้อยู่ในการครอบครองและควบคุมโดย เมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท แมเนจเมนท์ เอจี ที่ Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ("เรา" "ของเรา") และเมื่อคุณทำการจอง การจองของคุณจะอยู่ในความดูแลของเรา

เมื่อทำการจอง จะถือว่าบุคคลผู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่เป็นชื่อแรกในการจองได้ให้ความยินยอมในนามของบุคคลทั้งหมดที่ระบุอยู่ในการจองว่า:

  • เขา/เธอได้อ่านเงื่อนไขการจองเหล่านี้ พร้อมทั้งมีอำนาจและให้ความยินยอมในการผูกมัดตามเงื่อนไขเหล่านั้น
  • เขา/เธอยินยอมให้เราใช้ข้อมูล โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
  • เขา/เธอมีอายุมากกว่า 18 ปี และมีการอนุมัติในการรับบริการตามที่ข้อจำกัดทางอายุระบุว่าเขา/เธอและสมาชิกทุกคนในคณะมีอายุที่ตรงตามเกณฑ์ในการซื้อบริการดังกล่าว และ
  • เขา/เธอยินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจอง ในนามของบุคคลทั้งหมดที่ระบุอยู่ในการจอง

1. การจอง

หากต้องการจองห้องพักกับเรา กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนในเว็บไซต์ คุณจำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดบัตรเครดิตหรือเดบิต เพื่อความปลอดภัยในการจองของคุณ

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในการจองของคุณให้ถูกต้อง ก่อนแจ้งความประสงค์ในการจองของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการไม่ให้การปฏิบัติต่อการจองของคุณ หากคุณให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่เรา

การอนุมัติการจองของคุณ และสัญญาผูกมัดระหว่างคุณกับเราจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ออกเอกสารการยืนยันที่มีหมายเลขการจองที่สมบูรณ์สำหรับใช้ในการยืนยันรายละเอียดการจองของคุณ และจากนั้นจะส่งไปยังคุณ หลังการออกใบเสร็จรับเงิน หากคุณเชื่อว่ามีรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องอยู่ในเอกสารการยืนยันหรือหากคุณต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อเราโดยทันทีเพราะการเปลี่ยนแปลงอาจไม่สามารถดำเนินการได้ในภายหลัง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจองและปฏิเสธในการออกเอกสารการยืนยันภายใต้ดุลพินิจของเรา

2. การชำระเงินสำหรับการจองของคุณ

สามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต/เดบิตได้ที่โรงแรมเมอเวนพิค

ขณะทำการจอง สามารถแจ้งความประสงค์ในการชำระค่าใช้จ่ายในการจองของคุณล่วงหน้าแบบเต็มจำนวน ในกรณีที่จำนวนเงินในบัตรเครดิต/เดบิตของคุณเพียงพอต่อการชำระค่าใช้จ่ายในการจองได้เต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาระหว่างการจองและวันที่เช็คอิน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของการจอง

หากคุณไม่ได้ชำระเงินสำหรับการจองของคุณเต็มจำนวนเมื่อทำการจอง คุณต้องชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อมาถึงโรงแรม

หากเราไม่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวนในเวลาที่กำหนด เรามีสิทธ์ที่จะถือว่าคุณประสงค์ที่จะสละสิทธิ์ในการจอง ในกรณีนี้ เรามีสิทธิ์ที่จะครอบครองเงินที่ได้ชำระไว้ก่อนหน้าหรือเงินที่ชำระในวันที่กำหนดทั้งหมด และคุณต้องชำระค่าบริการในการยกเลิกตามที่ได้แจ้งให้ทราบในขณะที่จอง

สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ (เช่น มินิบาร์ มื้ออาหารเพิ่มเติม) ต้องชำระให้กับทางโรงแรมโดยตรงก่อนที่คุณจะเช็คเอาท์

3. ราคา

ราคาในการจอง และค่าบริการของการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกของคุณจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับห้อง ประเภทของการจองและปัจจัยอื่น ๆ และคุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเหล่านี้ในขณะที่จอง โปรดทราบว่าอัตราราคาทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง

ราคาของเราเป็นไปตามหลักการตั้งราคาแบบพลวัต และกำหนดขึ้นเองโดยโรงแรมแต่ละแห่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบการจองที่โรงแรมนั้น ๆ ใช้งาน และเนื่องด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ราคามีความผันผวนไปตามอุปทานและอุปสงค์ ราคาในการจองของคุณจะได้รับการยืนยันในขณะที่จอง และจะไม่มีการแก้ไขในกรณีที่เกิดการผันผวนในอัตราในช่วงระหว่างวันที่คุณได้จองเข้าพักและวันที่คุณมาถึง คุณต้องตรวจสอบราคาในขณะที่จองทุกครั้ง

บริการเพิ่มเติม (เช่น อาหารเช้า อาหารสองมื้อ อาหารสามมื้อ) ไม่รวมอยู่ในราคา เว้นแต่เว็บไซต์จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ภาษีนักท่องเที่ยว ตามที่ระบุอยู่ในหน้าอัตราราคา ต้องชำระภาษีนักท่องเที่ยวให้กับโรงแรมโดยตรง โดยมีข้อยกเว้นสำหรับการชำระเงินล่วงหน้าทางออนไลน์ที่ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้รวมอยู่

ราคาก็จะยังคงแตกต่างกันออกไปตามสกุลเงินที่คุณเลือกชำระและความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนใด ๆ เช่นกัน การแปลงเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศนั้นให้ไว้เป็นข้อบ่งชี้และไม่มีผลทางสัญญา มีเพียงสกุลเงินที่ได้ยืนยันในการจองเท่านั้นที่ได้รับการรับรอง (หากสกุลเงินนี้ต่างจากสกุลเงินที่ใช้ในโรงแรม ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ของการแลกเปลี่ยนจะอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า) หากอัตราราคาระบุไว้ว่าต้องชำระเงินในวันที่มาถึงหรือในวันที่ออกจากโรงแรม และสกุลเงินของลูกค้าไม่ได้เป็นสกุลเดียวกับของโรงแรม อัตราที่หักโดยโรงแรมอาจแตกต่างจากที่ระบุไว้ในเวลาที่ทำการจอง ซึ่งจะหักในบัญชีตามส่วนต่างที่เป็นไปได้ระหว่างอัตราการแลกเปลี่ยนในวันที่จองและจำนวนวันที่เข้าพักในโรงแรม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขความผิดพลาดของทั้งราคาที่โฆษณาและราคาที่ได้รับการยืนยัน เราจะดำเนินการในทันทีที่เรารับรู้ถึงความผิดพลาด

ราคาในการจองที่ได้รับการยืนยันของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ เพื่อการแก้ไขข้อผิดพลาดและตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดำเนินการของรัฐบาล เช่น การเปลี่ยนแปลงของภาษีหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่รัฐบาลได้กำหนด และการเปลี่ยนแปลงของอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เนื่องด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบความรับผิดชอบให้แก่คุณสำหรับส่วนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่ได้รับการยืนยันของคุณ

ข้อเสนอโปรโมชั่นบางชนิดที่จำหน่ายในช่องทางอินเทอร์เน็ตจะจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น กล่าวคือจะจำหน่ายเฉพาะผ่านช่องทางระยะไกลโดยไม่จำหน่ายที่เคาน์เตอร์แผนกต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม

4. ความถูกต้อง

เราให้ความสำคัญในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและราคาทั้งหมดในเว็บไซต์และสื่อทางการตลาดมีความถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในบางครั้ง และเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาและรายละเอียดอื่น ๆ สำหรับกรณีดังกล่าว คุณต้องตรวจสอบราคาปัจจุบันและรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจองที่คุณเลือกก่อนทำการจอง

5. การเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเอง

หากคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการจองที่ได้รับการยืนยันแล้ว คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุอยู่ในการยืนยันการจองของคุณ แม้เราจะพยายามช่วยเหลือคุณ ขออภัยที่เราไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องการปรับเปลี่ยนได้เสมอไป หากการปรับเปลี่ยนสามารถดำเนินการได้ คุณต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมใด ๆ ที่เราได้จ่ายไป กรุณาศึกษาเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติมที่ได้แจ้งให้คุณทราบในขณะที่ทำการจองเช่นกัน

6. การยกเลิกด้วยตัวคุณเอง

หากคุณต้องการยกเลิกการจองของคุณหลังจากที่การจองได้รับการยืนยันแล้ว คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุอยู่ในการยืนยันการจองของคุณ

โปรดทราบว่าการจองบางอย่างไม่สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีของการยกเลิกหลังจากที่การจองได้รับการยืนยันแล้ว หากเหตุผลในการยกเลิกของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยของคุณ คุณสามารถเรียกคืนเงินค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้

7. สละสิทธิ์ก่อนกำหนด

หากคุณตัดสินใจเช็คเอาท์ก่อนครบกำหนด เราไม่สามารถคืนเงินในส่วนค่าบริการที่เหลือตามที่คุณได้จองไว้ที่ซึ่งคุณยังไม่ได้ใช้บริการ หรือรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่คุณอาจค้างชำระ ประกันภัยการเดินทางของคุณอาจเสนอความคุ้มครองสำหรับการสละสิทธิ์ก่อนกำหนดและเราขอแนะนำให้ดำเนินการเรียกร้องใด ๆ โดยตรงจากพวกเขา โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

8. หากเรายกเลิกการจองของคุณ

เราอาจยกเลิกการจองของคุณได้ทุกเมื่อ โดยมีผลทันทีหลังจากที่ได้ให้การแจ้งเตือนเป็นรายลักษณ์อักษรแก่คุณ (รวมอยู่ในอีเมล) หากคุณไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายในการจองของคุณได้ครบถ้วนและภายในเวลาที่กำหนด หรือมิฉะนั้นเราจะถือว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดสำคัญในเงื่อนไขการจองเหล่านี้ นอกจากสิทธิและการชดใช้เยียวยาทางกฎหมายอื่น ๆ แล้ว สิ่งนี้คือสิ่งที่เราอาจดำเนินการอันเนื่องมาจากการละเมิดสัญญาของคุณ

เราอาจจำเป็นต้องยกเลิกการจองของคุณเป็นกรณีพิเศษหากเกิด "เหตุสุดวิสัย" หากสิ่งนี้เกิดขึ้น เราจะแจ้งให้คุณทราบให้เร็วที่สุดและ:

  • หากคุณได้ชำระค่าใช้จ่ายในการจองของคุณแล้ว เราจะคืนเงินค่าใช้จ่ายให้กับคุณ หรือ
  • หากคุณยังไม่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการจองของคุณ คุณจะไม่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการดังกล่าว

ขออภัยหากเราไม่สามารถชดใช้ค่าในใช้จ่ายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่คุณได้ประสบจากผลของการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกดังกล่าว

สำหรับจุดประสงค์ของข้อนี้ เหตุสุดวิสัย คือเหตุการณ์ใด ๆ ที่เราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าหรือหลีกเลี่ยงแม้มีการเฝ้าระวังอย่างถึงที่สุด อันเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถจัดหาห้องพักให้คุณได้ เหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสงคราม ภัยจากสงคราม กิจกรรมการก่อการร้ายในสงครามกลางเมือง และผลกระทบหรือภัยที่เกิดจากกิจกรรม การจลาจลดังกล่าว การดำเนินการของรัฐบาลใด ๆ หรือผู้มีอำนาจระดับประเทศหรือท้องถิ่นรวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมท่าเรือหรือแม่น้ำ ข้อพิพาทอุตสาหกรรม การปิดกั้น หายนะจากธรรมชาติหรือนิวเคลียร์ อัคคีภัย หายนะทางเคมีหรือชีวภาพ ภัยอันตรายจากสภาพอากาศ ทะเล น้ำแข็ง และแม่น้ำ และเหตุการณ์ที่คล้ายกันอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

9. การประกันภัย

เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณทำประกันภัยส่วนบุคคลให้กับสมาชิกทั้งหมดในคณะของคุณ การทำให้แน่ใจว่าประกันภัยมีผลคุ้มครองแก่ตัวคุณเองนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ การทำประกันภัยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ เราจะไม่ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย

10. คำขอพิเศษ

หากคุณมีคำขอพิเศษใด ๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบในขณะที่ทำการจองของคุณ แม้เราจะพยายามที่จะส่งต่อคำขอใด ๆ ที่เป็นเหตุเป็นผลไปยังโรงแรมที่เกี่ยวข้อง เราขออภัยหากเราหรือโรงแรมที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าจะสามารถปฏิบัติตามคำขอใด ๆ ได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ เว้นเสียแต่ว่าเราจะแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรให้คุณทราบว่าสามารถดำเนินการได้จริง ข้อเท็จจริงที่ว่าหากมีการระบุคำขอพิเศษลงในการยืนยันของคุณหรือเอกสารใด ๆ หรือการส่งต่อเอกสารดังกล่าวไปยังโรงแรมนั้น ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าคำขอนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้จริง การที่เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอพิเศษได้นั้นจะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสัญญาในส่วนของเรา เว้นเสียแต่ว่าคำขอดังกล่าวได้รับการยืนยันอย่างพิเศษ เราไม่รับการจองที่มีเงื่อนไข หลังจากที่กำลังมีการดำเนินการตามคำขอพิเศษ

11. ปัญหาด้านความทุพพลภาพและสุขภาพ

หากคุณหรือสมาชิกใด ๆ ในคณะของคุณมีปัญหาด้านสุขภาพหรือความทุพลภาพใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการเข้าพักของคุณ กรุณาแจ้งให้เราทราบ ก่อนทำการจอง เพื่อที่เราจะสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมของห้องที่เลือก คุณต้องแจ้งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างครบถ้วนขณะที่ทำการจองของคุณในทุกกรณี หากทางโรมแรมมีความรู้สึกอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าไม่สามารถอำนวยความสะดวกในความต้องการเฉพาะของบุคคลนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม เราต้องขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจอง หรือหากไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดอย่างครบถ้วนในขณะที่ทำการจอง เราจะยกเลิกการจองหากเราได้รับรู้ถึงรายละเอียดเหล่านี้

12. การร้องเรียน

หากคุณต้องการที่จะร้องเรียนในระหว่างการเข้าพักของคุณ กรุณาแจ้งให้ผู้จัดการโรงแรมที่ได้รับทราบโดยทันที ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยความอุตสาหะ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามคำร้องเรียนและคุณต้องการที่จะร้องเรียนเพิ่มเติม คุณต้องส่งอีเมลคำร้องเรียนของคุณที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการให้กับเราที่ headoffice.mhr@moevenpick.com ภายใน 7 วันหลังสิ้นสุดการเข้าพักของคุณ โดยระบุหมายเลขการจองของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การดำเนินการเช่นนี้จะช่วยให้เราสามารถระบุปัญหาของคุณได้ทันท่วงที และตอบกลับคุณได้อย่างรวดเร็ว หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่ระบุในข้อนี้ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเราและผู้จัดหาที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคำร้องเรียนของคุณ และส่งผลกระทบต่อสิทธิของคุณภายใต้สัญญาฉบับนี้

หากคุณยังคงรู้สึกว่าคำร้องเรียนของคุณยังไม่ได้รับการแก้ไข และคุณพักอาศัยอยู่ในรัฐที่เป็นสมาชิกของ EU คุณยังสามารถเข้าถึงช่องทางการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) ของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ ec.europa.eu/consumers/odr/

13. ความประพฤติ

เมื่อคุณทำการจอง จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากตัวคุณหรือสมาชิกใดในคณะของคุณ ค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ต้องชำระกับทางโรงแรมโดยตรงภายในเวลาดังกล่าว หากคุณไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่เราได้รับในเวลาต่อมา (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของเราและของคณะอื่น ๆ อย่างเต็มจำนวน) ที่ซึ่งเป็นเหตุมาจากการกระทำของคุณ โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าพักของคุณหรือสมาชิกใดในคณะของคุณได้ในทุกเมื่อหากมีการประพฤติมิชอบ โดยเป็นไปตามมติที่เป็นเหตุเป็นผลของโรงแรม จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ทั้งโรงแรมและเราจะไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใด ๆ ก็ตามในการจ่ายเงินชดเชยหรือชำระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายทุกประการที่คุณต้องชำระ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการยุติเข้าพักของคุณ

14. ความรับผิดชอบของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบหรือจ่ายเงินชดเชยให้คุณสำหรับการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย การเสียชีวิต ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย หรือการเรียกร้องในรายละเอียดอื่นใด หากเป็นเหตุที่เกิดจาก:

  • การกระทำและหรือการละเลยของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
  • การกระทำและหรือการละเลยของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเชื่อมโยงในบทบัญญัติตามข้อตกลงที่ได้ทำสัญญาไว้ และที่ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าหรือหลีกเลี่ยงได้
  • เหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ผลที่ตามมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงแม้มีการเฝ้าระวังอย่างถึงที่สุดแล้ว หรือ
  • เหตุการณ์ที่เราไม่สามารถคาดการณ์หรือป้องกันล่วงหน้า แม้มีการเฝ้าระวังอย่างถึงที่สุด

เรามีการจำกัดมูลค่าเงินชดเชยที่อาจจำเป็นต้องจ่ายให้คุณ หากเราพบว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามแต่ ดังนี้

(a) ความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนบุคคลและเงิน หรือการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย เงินมูลค่าสูงสุดที่เราต้องจ่ายให้กับคุณตามข้อเรียกร้องเหล่านี้มีมูลค่าโดยรวมเทียบเท่ากับส่วนเกินในกรมธรรม์ประกันภัยของคุณที่มีผลบังคับใช้ต่อการสูญเสียประเภทนี้เป็นรายบุคคล เพราะคุณได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนหน้านี้ว่าได้ทำประกันภัยประเภทที่เหมาะสมแก่การให้ความคุ้มครองความสูญเสียใด ๆ ในประเภทนี้

(b) การเรียกร้องที่ไม่ได้จัดอยู่ในข้อ (a) และที่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เงินมูลค่าสูงสุดที่เราต้องจ่ายให้กับคุณตามข้อเรียกร้องเหล่านี้มีมูลค่าโดยรวมแล้วเป็นสองเท่าของราคาที่ซึ่งบุคคลที่ได้รับผลกระทบหรือที่ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวต้องจ่าย เราจะจะจ่ายเงินในมูลค่าสูงสุดดังนี้ก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้นจากการจองของคุณ

การแจ้งข้อเรียกร้องใด ๆ ที่มีการดำเนินการสอดคล้องกับขั้นตอนในการร้องเรียนที่ระบุอยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้อย่างเคร่งครัดแก่เรา ถือเป็นเงื่อนไขในการที่เราจะให้ความยินยอมในความรับผิดชอบภายใต้ข้อนี้

เมื่อมีการชำระเงินใด ๆ เกิดขึ้น บุคคลที่เป็นผู้รับเงิน (และบิดามารดาหรือผู้ปกครองหากผู้รับเงินมีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ก็จำเป็นต้องมอบสิทธิ์ใด ๆ ที่อาจจำเป็นต้องปฏิบัติตามบุคคลภายนอกให้เราหรือทางประกันภัยของเราด้วยเช่นกัน และต้องให้ความช่วยเหลือแก่เราหรือทางประกันภัยของเรา ที่ซึ่งเราอาจมีเหตุจำเป็นที่ต้องได้รับ

โปรดทราบว่าเราจะไม่ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายหรือการชดใช้อื่นใด: (a) ที่ซึ่งมีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่คุณได้มอบให้แก่เรา ที่ซึ่งเกี่ยวกับการจองของคุณก่อนที่เราจะให้การยอมรับ เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าคุณอาจประสบกับปัญหาหรือความยากลำบากหากเราละเมิดสัญญาที่ได้ทำร่วมกับคุณ หรือ (b) เกี่ยวข้องกับธุรกิจใด ๆ

เราจะไม่รับผิดชอบในบริการหรือการอำนวยความสะดวกใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่เราทำร่วมกับคุณ การเที่ยวชมระยะสั้นหรือทัวร์อื่น ๆ ที่คุณอาจเลือกที่จะจองหรือชำระเงินในขณะที่คุณกำลังพักอยู่ในโรงแรม ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่คุณได้ทำสัญญากับเรา

ภาพถ่ายที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา แม้เราจะพยายามดำเนินการทุกทางเพื่อให้แน่ใจว่าภาพถ่าย รูปภาพกราฟฟิก และข้อความที่นำเสนอเกี่ยวกับโรงแรมนั้นได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่แท้จริงของที่พักที่เรานำเสนอได้อย่างแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนั้น แต่ก็อาจการมีเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์หรือการปรับปรุงที่อาจมีขึ้น

ไฮเปอร์ลิงก์ที่อยู่ในการยืนยันการจองอาจนำไปยังเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ และเราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้หรือบริการที่เว็บไซต์เหล่านี้นำเสนอ

15. ข้อพิพาท

ในขั้นแรก ผู้เข้าพักควรติดต่อกับทางโรงแรมในการพยายามแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติวิธี หากไม่มีการไกล่เกลี่ยด้วยสันติวิธีภายใน 60 วัน ผู้เข้าพักสามารถติดต่อสำนักงานใหญ่ของเราได้โดยตรง ด้วยการส่งอีเมลไปยัง headoffice.mhr@moevenpick.com

16. กฎหมายและขอบเขตอำนาจที่มีผลบังคับใช้

เรายอมรับเงื่อนไขการจองเหล่านี้และข้อตกลงใด ๆ ที่บังคับใช้ ซึ่งจะควบคุมภายใต้กฎหมายสวิตเซอร์แลนด์ทุกประการ และข้อพิพาทใด ๆ จะพิจารณาโดยศาลสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น โดยปราศจากความเสื่อมเสียต่อบทบัญญัติบังคับด้านความคุ้มครองที่อาจมีผลบังคับใช้ในประเทศที่คุณพำนักอาศัย

17. การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการจอง

เราอาจอาจปรับเปลี่ยนและ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการจองเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ในกรณีนี้ เราจะแจ้งเงื่อนไขการจองฉบับใหม่ทางออนไลน์และจะนำไปใช้กับลูกค้าทุกรายโดยอัตโนมัติซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที